Ilkka Sormunen ja Pirjo Jokiniemi kuuluvat Pohjois-Savossa toimivaan Kansanlähetyksen vankilaryhmään. Vankiloissa tehtävää hengellistä työtä organisoivat vankilapastorit. Osa tätä työtä ovat

Vangit eivät pelota

Ilkka Sormunen ja Pirjo Jokiniemi kuuluvat Pohjois-Savossa toimivaan Kansanlähetyksen vankilaryhmään. Vankiloissa tehtävää hengellistä työtä organisoivat vankilapastorit. Osa tätä työtä ovat eri ryhmien pitämät kokoukset ja vankilalähettien vierailut vankien luona. Pirjo Jokiniemi vetää vankilalähettinä Pohjois-Savon ryhmää, josta on vankilavierailuilla mukana kolmesta seitsemään henkeä.

”Ei ole pelkoja, tunnen vain rakkautta vankeja kohtaan”, Pirjo Jokiniemi kertoo, kun kysyn, pelottaako häntä kohdata rikoksiin syyllistyneitä ja niistä tuomittuja. Ilkka Sormunen toteaa, että tapaamiset vankilassa sujuvat rauhallisesti. Toisinaan vangeilla saattaa olla keskinäistä kahnausta, mutta vierailut ovat sujuneet turvallisesti.

Pirjo Jokiniemi löysi tiensä vankilatyöhön kuin vahingossa. Hän oli mukana vankilatyöryhmän kokoontumisessa ja siitä syntyi kiinnostus, joka sai hänet hankkimaan vankilalähetin koulutuksen. Ilkka Sormunen on kokeillut monenlaista vapaaehtoistyötä, ja vankilatyö tuntui olevan luonnollinen työmuoto hänelle. Hän kokee menneisyytensä  kokemusten auttavan vankien kohtaamisessa. Monella vangilla on taustalla runsasta päihteidenkäyttöä.

Pirjo Jokiniemi haastaa rukoilemaan sekä vankiloissa työskentelevien että  vapausrangaistustaan kärsivien ihmisten puolesta. Vangit tarvitsevat rakkaudellista kohtaamista.  Yksi aihe on ylitse muiden: ”Rukoilkaa, että vangit saisivat löytää Jeesuksen omakohtaisena Vapahtajana. Se on tie kaikkeen hyvään ja kaikkeen parempaan.”

Myös vankien perheet tulisi ympäröidä rukouksella. Monella vangilla on perhe, joka elää kaikessa mukana. Monilla usko kestävään tulevaisuuteen horjuu rikosten uusiutumisten pelossa.

Savon-Sanomien artikkelissa 5.5.2018 Sukevan vankilan erityisohjaaja Eeva Rossi toteaa: ”Jos palaa vanhoihin piireihinsä ilman uutta elämänsisältöä ja omaa motivaatiota muutokseen, rikosten uusiminen on aito uhka.”

Hengellinen vankilatyö, usko Jeesukseen Kristukseen, tuo uuden sisällön elämään ja saa motivoitumaan muutokseen. Tästä on monia todistuksia vankilassa.

Kuuntele tästä Pirjon ja Ilkan haastattelu Raamattuavain Extrassa 19.5.2018

Veijo Olli
kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.