Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä

Kaksi tehtävää Jumalan valtakunnassa

Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16:

”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.”

Vuonna 2016 kesän Kansanlähetyspäiviä edelsi Dynaaminen yhteisö -foorumi. Seminaarissa puhui missiokouluttaja Seppo Niemeläinen teemasta Tavoittaminen on tiimityötä. Niemeläinen näkee Efesolaiskirjeen kohdan piirtävän eteemme vain kaksi tehtävää:

”Ensimmäinen tehtävä on, että pidämme huolta olemassa olevasta seurakunnasta. Toinen tehtävä on rakentaa Kristuksen ruumista niin, että siihen voidaan lisätä jäseniä – niin, että Kristuksen seurakunta kasvaa määrällisesti.”

Niemeläinen sanoo, että yhteisön on tärkeää voida hyvin ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Jos seurakunnassa vallitsee anteeksiantamus ja Jeesuksen vaikuttama elämä, se säilyy elinvoimaisena ja on avoin kasvulle. Seurakunnan hyvinvointi näkyy sen kasvuna. Hyvinvointi syntyy jokaisen jäsenen vaikuttamana paimenien ja seurakuntapalvelijoiden toimiessa palvelutyössään.

Kaikkia kutsutaan kasvamaan, mutta miksi on tärkeää kasvaa?

”Me emme kasva sitä varten, että olisimme vahvempia kuin toiset. Meidän tehtävämme on kasvaa Kristuksen tuntemisessa, että voisimme auttaa toisia kasvamaan. Minä en ole yhteisön jäsenenä tärkein, vaan sinä olet”, Niemeläinen kiteyttää hengellisen kasvun vaikuttimia. Kasvamme siis toisiamme varten.

Kuka minusta sitten pitää huolen?

”Joku toinen”,  Niemeläinen sanoo. Seurakunnassa, joka huolehtii jäsenistään, jokainen kohtaa huolenpitoa ja huomiota toisten taholta.

Toisia varten eläminen muuttaa seurakuntakulttuurimme. Emme tule enää seurakuntaan vain hakemaan, vaan tulemme viemään ja jakamaan. Kun olemme löytäneet jotain, jaamme sen seurakunnassa. Jakaessamme kasvamme ja saamme itse. Jumalan valtakunnassa antaja saa.

Kuuntele tästä Radio Dein 6.8.2016 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma Dynaaminen yhteisö 2016 -seminaari Tavoittaminen on tiimityötä.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Seminaariäänitteet voi tilata mp3-muodossa CD:llä tai muistitikulla Matti Hernesniemen äänitepalvelusta numerosta 040 507 0655.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.