Kristittyjen ja muslimien uskossa on näennäisesti paljon yhteistä. Molemmilla on pyhä kirja, joka katsotaan jumalalliseksi ilmoitukseksi. Molemmissa uskonnoissa uskotaan yhteen

Mikä riittää?

Kristittyjen ja muslimien uskossa on näennäisesti paljon yhteistä. Molemmilla on pyhä kirja, joka katsotaan jumalalliseksi ilmoitukseksi. Molemmissa uskonnoissa uskotaan yhteen Jumalaan. Molemmissa uskonnoissa uskotaan Jeesukseen. Molemmissa uskonnoissa uskotaan viimeiseen tuomioon.

Olisiko siis mahdollista todeta, että näillä kahdella suurella uskonnolla on hyvin paljon yhteneväisyyksiä, jopa niin paljon, että voitaisiin puhua saman uskon erilaisista tulkinnoista tai haaroista? Näin ehkä voisimme jopa löytää rauhan ja sovinnollisen yhteiselon muslimien kanssa kaikkialla maailmassa. Sitä tuskin voi kukaan vastustaa tai pitää huonona tavoitteena!

Nykymaailmassa on luonnollista pyrkiä silottelemaan eroja ja edistää rauhaisaa rinnakkaiseloa. Mutta onko sellainen lähestymistapa todella edes mahdollinen? Onko kristillisellä uskolla ja islamilla jotakin niin suurta yhteistä pohjaa ja ymmärrystä, että voisimme tällaiseen ihanteeseen päästä?

Ihminen, joka ottaa vakavasti sekä kristillisen uskon käsitykset että islamin käsitykset, huomaa varsin nopeasti, että yhtäläisyydet ovat lopulta aika näennäisiä ja ajatus suuremmasta yhteydestä pinnallista. Voimme esimerkiksi sekä kristittyinä että muslimeina puhua Jeesuksesta merkittävänä henkilönä, mutta samalla puhumme oikeasti täysin kahdesta eri henkilöstä. Jos todella haluamme käydä vakavaa keskustelua uskosta muslimien tai kristittyjen kanssa, niin on ehdottomasti otettava vakavasti kunkin uskonnon oma ymmärrys itsestään. On otettava vakavasti kummankin uskonnon esittämät väittämät ja käsitykset.

Suuri osa islamia pyrkii ratkaisemaan ongelman, joka syntyy koko kristillisen uskon keskuksesta – siitä, että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi, ja kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama [jumalallinen] olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Koraani pitää tällaista ajatusta vääränä ja se kielletään useaan kertaan; tosin Koraani ei täysin ymmärrä tai kuvaa oikein kristillistä käsitystä Jumalan kolmiyhteydestä. Tähän samaan yhteyteen liittyy se, että muslimi ei voi koskaan tunnustaa Jeesusta ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi. Nämä molemmat taas ovat kristityille aivan luovuttamattomia lähtökohtia. Ei ole kristinuskoa ilman Jeesuksen jumaluutta — ja ihmisyyttä. Tämä on juuri kuitenkin se suuri kauhistus, joka islamissa tuomitaan.

Tästä seuraa, että Jeesuksen merkitys islamissa on hyvin erilainen kuin kristin-uskossa. Muslimille Jeesus on yksi merkittävä profeetta profeettojen ketjussa. Muslimeille Jeesus tuli tuomaan kirjan ja ohjaamaan palvomaan yhtä Jumalaa. Kristitylle Jeesus on ristinkuolemallaan ihmisten syntien sovittaja. Kristitylle Jeesuksen kuuliaisuus, kärsimys, kuolema ristillä sekä ylösnousemus ovat koko vanhurskauttamisen ja pelastuksen perusta. Tätä ei islamissa hyväksytä. Islamin Jeesus ei kuollut ristillä ihmiskunnan syntien puolesta. Näin hän ei myöskään noussut kuolleista kolmantena päivänä. Itse ristiinnaulitseminen tapahtui, mutta ristillä ei ollut Jeesus. Näin siis Koraanin mukaan.

Jo nämä esimerkit osoittavat selvästi, että islamilla ja kristinuskolla on hyvin erilainen käsitys Jumalasta ja myös ihmisen pelastuksesta. Kristittyinä uskomme, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tekee itsensä tunnetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus opettaa meidät tuntemaan Isän. Voisimme jopa sanoa, että Jeesus opettaa meitä tuntemaan myös oman asemamme Jumalan edessä. Ensin hän opettaa meidät tuntemaan itsemme syntisinä ja kadotuksen ansainneina. Sellainen on jokaisen ihmisen tila. Ihminen on syntinen ja ansaitsee Jumalan edessä iankaikkisen rangaistuksen. Tämän tuomion alta ei ihminen voi päästä pois millään omilla teoillaan. Ihminen on itsessään toivottomassa tilassa.

Jeesus paljastaa tuomion lisäksi myös pelastuksen. Hän paljastaa pelastuksen itsessään, ristissään ja ylösnousemuksessaan. Jeesuksessa Kristuksessa, ja vain Jeesuksessa Kristuksessa, lahjoitetaan syntiselle ihmiselle syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen pelastus uskolla vastaanotettavaksi.

Islam ei opeta tätä Jeesusta eikä usko tähän Jeesukseen. Se Jeesus, jota islam edustaa, ei ole todellinen historiallinen Jeesus, johon uskomalla ihminen pelastuu iankaikkiselta kadotukselta. Islamin Jeesus on väärä Jeesus, joka ei voi pelastaa yhtään ihmistä iankaikkiselta kadotukselta. Vain oikea todellinen Jeesus voi pelastaa ihmisen. Väärät jeesukset eivät tähän pysty. Tässä on perimmäinen syy tehdä lähetystyötä muslimien parissa: julistaa myös heille todellista Raamatun opettamaa Jeesusta, joka voi pelastaa myös heidät iankaikkiseen elämään.

Kaikkien ihmisten, myös muslimien, tulee saada kuulla todellinen evankeliumi ihmiseksi tulleesta Jumalasta, joka sovitti ja lunasti ihmiset ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Islam ei opeta tätä todellisuutta, vaan jotakin muuta, mikä ei ole todellista. Islam ei vie ihmisiä kohti pelastusta, vaan kohti kadotusta. Meillä taas on todellinen ilosanoma Jeesuksesta, jossa on pelastus jokaiselle ihmiselle.

Kirjoittaja: Mikko Etu-Aasiasta

Osallistu Valona ja suolana -keräykseen ja tue kristillisiä seurakuntia islamilaisessa maailmassa.