Sunnuntaina 11. marraskuuta vietettiin Wycliffe-raamatunkääntäjien kansainvälistä rukouspäivää. Tämän suuren järjestön työyhteydessä toimii myös Kansanlähetyksen työntekijöitä ja muitakin suomalaisia, joiden tukijat

Raamatunkäännöstyön päämäärä ei ole pelkkä kirjan saaminen valmiiksi vaan se, että Jumalan sana puhuttelee ihmisiä, kutsuu heidät Kristuksen omiksi ja ohjaa heidän elämäänsä. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Raamatunkäännöstyö kantaa hedelmää

Sunnuntaina 11. marraskuuta vietettiin Wycliffe-raamatunkääntäjien kansainvälistä rukouspäivää. Tämän suuren järjestön työyhteydessä toimii myös Kansanlähetyksen työntekijöitä ja muitakin suomalaisia, joiden tukijat ovat jo vuosikymmeniä rukoilleet raamatunkäännöstyön puolesta.

Rukouksiin on myös vastattu. Raamattuja, Uusia testamentteja ja yksittäisiä Raamatun kirjoja ja kertomuksia valmistuu kaiken aikaa. Tänä vuonna elokuussa siunattiin suuressa juhlassa käyttöön vasta valmistunut Uusi testamentti rendillen kielellä Keniassa.

– Rendille-raamatunkäännösprojektille on annettu nimeksi Tirrim. Sana merkitsee puolipallon mallisen kotimajan keskellä olevaa vahvaa tukipaalua, joka pitää kevytrakenteisen majan koossa voimakkaissakin tuulissa. Tirrim-nimellä ilmaisemme riippuvuutemme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, uskomme kulmakivestä, kertoo Nick Swanepoel, joka on toiminut projektin johtajana pisimmän aikaa.

Käännetty Sana kulkee paimentolaisten mukana

Rendillejä on noin 66 000. He asuvat Kenian pohjoisosassa karulla, vähäsateisella alueella paimentaen kameleita ja vuohia, joillain seuduilla myös nautoja. Useimmat heistä purkavat majansa muutaman kerran vuodessa ja kuljettavat sen kamelien selässä toiseen paikkaan, missä eläimille löytyy kulloinkin ruohoa ruoaksi.

– Seurakuntien on ollut vaikeata tavoittaa paimentolaisia heidän liikkuvuutensa ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Mutta nyt he voivat lukea Uutta testamenttia siellä missä kulloinkin ovat. Se on myös äänitetty, niin että ne. jotka eivät osaa lukea, voivat kuunnella sitä matkapuhelimilla, Swanepoel sanoo.

Juhlapuheessaan Nick Swanepoel totesi, että suuri kiitos rendillenkielisestä Jumalan sanasta kuuluu kaukaisille rukoilijoille ja lahjoittajille. – Eräs nainen, jonka luona kävimme sairaalassa, ei pystynyt enää kävelemään mutta rukoili paljon lähetystyön puolesta. Nyt hän on jo kuollut, mutta hänen perintönsä elää. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Tirrim-projekti alkoi vuonna 1981. Silloin ainoastaan puhutulle rendillen kielelle piti ensin luoda aakkoset ja oikeinkirjoitussäännöt. Raamatun kääntäminen rendilleksi oli ensiksi Afrikan Sisämaalähetyksen lähettien Malcolm ja Barbara Collinsin työnäky, ja Nick ja Lynne Swanepoel tulivat vähän myöhemmin heidän avukseen. Sittemmin Collinsit muuttivat muualle toisentyyppiseen työhön lapsensa sairauden vuoksi.

Äidinkielisinä kääntäjinä toimivat Joshua Galimogle ja Laban Eysinkeele, joiden uskollisuutta läpi vuosien Nick Swanepoel kiittelee. Viimeisinä vuosina käännöskonsulttina toimi Tom Matthews. Myös Swanepoelit, jotka ovat jo eläkeiässä, ovat internetin välityksellä voineet Englannissa vielä osallistua Keniassa toimivan käännöstiimin työskentelyyn.

Pian Uuden testamentin valmistujaisten jälkeen saatiin ilouutinen: myös Vanhan testamentin kääntämiseen on luvattu rahoitus. Tämä työ alkoi lokakuussa ja sen arvioidaan kestävän seitsemän vuotta. Nick Swanepoel pyytää esirukousta terveytensä puolesta, jotta hän voisi edelleen olla työssä mukana.

Ei vain kirjoituspöydän ääressä

Raamatunkäännöshankkeet vähemmistökielille vaativat yleensäkin pitkäjänteisyyttä ja kestävät helposti vuosikymmeniä. Lisäksi voi tulla odottamattomia esteitä tai viivytyksiä. Niin Tirrim-projektissakin. Vuonna 1984 koko Itä-Afrikassa vallitsi tuhoisa kuivuus.

– Meidän täytyi laittaa koko kielityö syrjään, jotta voimme auttaa ihmisiä säilymään hengissä. Meidän piti saada hankittua heille avustusruokaa ja jakaa sitä heille itse, Nick Swanepoel muistelee.

– Kuivuus tappoi paljon eläimiä, niin että monilla perheillä ei enää ollut mitään elantoa. Siksi organisoimme hankkeen, jonka avulla voimme antaa yli kolmellesadalle perheelle uusia kameleita, vuohia ja lampaita. Vasta sen jälkeen voimme taas paneutua kielityöhön.

Tirrim-projektin yhteydessä on myöhemmin myös tehty porakaivoja, jotta Rendille-alueen asukkaat saavat puhdasta juomavettä.

Raamatun kääntämiseen liittyi laaja lukutaito- ja koulutyö, jota Lynne Swanepoel johti seurakuntien avustuksella.

– Melkein joka luku- ja kirjoitustaitoryhmästä syntyi jatkossa uskovien ryhmä, joka kokoontui piikkipuun alla tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan. He kokivat, kuinka Kristus uudisti heidän elämänsä, ja he toivoivat myös lapsilleen kristillispohjaista perusopetusta. Niinpä Lynne alkoi järjestää sellaista. Syntyi 12 kiertelevien paimentolaisten mukana liikkuvaa pikkulasten kerhokoulua, joita pidetään piikkipuiden alla, kaksi ala-asteen koulua ja yksi yläaste-lukio. Näissä kaikissa lapset ovat saaneet hyvätasoisen koulutuksen ja myös raamattuopetusta.

Sunnuntaisin uskovat kokoontuvat alueen keskuskirkossa Korrissa sekä koulujen luokissa. He ovat innokkaita kutsumaan muitakin ihmisiä uskomaan Kristukseen ja näitä tavoittaakseen kävelevät pitkiä matkoja auringon paahteessa.

Rendille-nuoret ovat saaneet koulussa omalla äidinkielellään hyvätasoisen koulutuksen ja myös raamattuopetusta. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Nick Swanepoel kertoo esimerkin omakielisen Jumalan sanan vaikutuksesta:
– Juhlan jälkeisenä päivänä nuorten kokouksessa pastori David Gargule luki Uudesta testamentista rendilleksi jakson 2. Tim. 3:10–17. Sitten Gargule huomautti, että vaikka hän oli opiskellut raamattukoulussa ja saanut teologian maisterin paperit, hän ei ollut täysin tajunnut tuota lukemaansa tekstiä, mutta nyt  omalla äidinkielellä luettuna se oli hänelle aivan selvä ja rakas.

Myös Kansanlähetys on hieman ollut mukana avittamassa Rendille-ihmisiä saamaan oman Uuden testamentin. 1980- ja -90-luvuilla Veli ja Heli Voipio toimivat Keniassa raamatunkäännöstyön tekniikka- ja toimistotehtävissä ja auttoivat osaltaan myös Rendille-kielitiimiä. Ja tänä vuonna, kun käännös oli valmis, lähetyslentotyössä toimiva Hannu Heinonen korjasi ilomielin lentokoneessa ollutta vikaa, jotta vasta painetut Uudet testamentit voitiin kuljettaa ajoissa käännöksen valmistujaisjuhlaan.

Kansanlähetys osallistuu edelleen raamatunkäännöstyöhön eri puolilla maailmaa useiden lähettien voimin. Rukoilethan heidän puolestaan! Voit tukea raamatunkäännöstyötä taloudellisesti tilille FI83 2070 1800 0283 25, viite 79002 (raamatunkäännöstyö), saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys.

Teksti: Heli Voipio
Kuvat: Swanepoelien arkisto

Tutustu Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyöhön tästä!