Lauantai 10.11.2018 Uskollinen todistus naisille Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa asuvilla naisilla on elämässään monia haasteita ja rajoitteita aina yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta vakavaan

SAT-7:n rukousviikko, seitsemäs päivä

Lauantai 10.11.2018

Uskollinen todistus naisille

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa asuvilla naisilla on elämässään monia haasteita ja rajoitteita aina yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta vakavaan väkivaltaan asti. Kun yhteiskunta on miesten hallinnassa, kulttuuriperinteet asettavat paineita eikä naista rohkaista käyttämään omia lahjojaan, saattaa tuloksena olla arvottomuuden tunne. Lähi-idän naiset tarvitsevat roolimalleja, rohkaisua ja opetuslapseuttamista, jotta he ymmärtävät arvonsa ja ainutlaatuisuutensa Jumalan silmissä.

  • Rukoilemme, että naisille avautuisi väyliä keskustella haasteistaan ja tuoda esiin ajatuksiaan – sellaisia kuin SAT-7:n ohjelmat Nainen on tarina ja Neula ja uusi lanka.
  • Pyydämme asennemuutosta Lähi-itään, jotta tasa-arvo lisääntyisi ja naiset tulisivat tuntemaan arvonsa luotuina, Jumalalle rakkaina yksilöinä.
  • Rukoilemme, että SAT-7 voi varustaa ja rohkaista alueen naisia ohjelmissaan jaettavilla tiedoilla ja käytännön ohjeilla.
  • Rukoilemme voimia ja paranemista väkivaltaa kokeneille naisille.

Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.
Gal. 3:28

”Haluan kiittää teitä siitä, että puhutte naisen arvosta. Se on palauttanut itseluottamukseni. Ennen ajattelin, että minun ainoa roolini on palvella aviomiestäni ja lapsiani. Nyt ymmärrän, että Jumalan edessä olen samanarvoinen kuin miehet ja että elämälläni on tarkoitus.”
Karema Egyptistä