Kun Jeesus aloitti julkisen toiminnan, hän alkoi näyttää elämällään, millainen on Jumalan tahdon mukainen elämä. Jeesus kulki opetuslastensa kanssa erilaisissa tilanteissa.

Seuratkaa minun esimerkkiäni

Kun Jeesus aloitti julkisen toiminnan, hän alkoi näyttää elämällään, millainen on Jumalan tahdon mukainen elämä.

Jeesus kulki opetuslastensa kanssa erilaisissa tilanteissa. He saivat seurata kaikkea ja keskustella kokemastaan. Tämä aika kesti kolmisen vuotta, ja sitten tuli opetuslasten aika jatkaa matkaa Jeesuksen esimerkin mukaan. Paavali kirjoittaa:

Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. (1. Kor. 11:1)

Jo vainotessaan seurakuntaa Paavali oli nähnyt, miten ensimmäiset kristityt elivät. Kääntymyksessään hän sai kohdata ylösnousseen Jeesuksen lisäksi myös ylösnousseen todistajia. Vahva kirjoitusten tunteminen pääsi rakentamaan kristillistä vaellusta, ja niin hänestä vuosien kuluessa kasvoi kristitty, joka pystyi toimimaan esimerkkinä.

Kun maallistuneessa maailmassa ihminen kohtaa Jeesuksen Vapahtajanaan, hän tarvitsee mallia, jonka muut kristityt antavat kristillisestä elämästä. Tämä malli auttaa häntä oppimaan ja myös rohkaisee toimimaan oppimansa mukaan. Kristitty tarvitsee kristityn mallin.

Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Matt. 4:19)

Jumala vaikuttaa maailmassa. Edelleen Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä. Hän vaikuttaa meissä tahtonsa mukaista elämää. Seuratessamme Jeesusta liitymme siihen jatkumoon, jossa Paavali ja Jeesuksen opetuslapset ovat. Emme ole apostoleja, mutta Kristuksen todistajia olemme. Todistajina me annamme mallin siitä, mitä on olla kristitty.

Kuuntele: Raamattuavain Extra 26.1.2019. Kun vieraiden kulttuurien keskellä tullaan kristityksi, on kaikki uutta. Ympäristö ei anna mallia, miten elää kristittynä. Vain seurakunta voi siinä auttaa. Kuulemme Etu-Aasiassa seurakunnan keskellä elävien Mikon, Kirsin ja Hannan kokemuksia.

Kuuntele: Raamattuavain Extra 2.2.2019. Eri kulttuurien tuntemus on tärkeää niin maailmalla kuin kotimaassa. Tulokkaat eri kansojen keskeltä muuttavat katumme, työpaikkamme ja seurakuntamme monista kansallisuuksista koostuvaksi joukoksi. Herää tarve ymmärtää toisiamme. Kuulemme Mikon, Kirsin ja Hannan kokemuksia toisen kulttuurin keskeltä.

Tutustu työhön Etu-Aasiassa tästä linkistä.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.