Papua-Uudessa-Guineassa on aloitettu uusi Vanhan testamentin käännöstyöhön liittyvä hanke. Kansanlähetyksen lähetti Kaisa Sadeharju toimii hankkeen kurssikoordinaattorina sekä yhden käännöstiimin mentorina.

Somba-siawari-kääntäjille Vanha testamentti on tärkeä

Papua-Uudessa-Guineassa on aloitettu uusi Vanhan testamentin käännöstyöhön liittyvä hanke. Kansanlähetyksen lähetti Kaisa Sadeharju toimii hankkeen kurssikoordinaattorina sekä yhden käännöstiimin mentorina.

Kaisa Sadeharju on mukana Vanhan testamentin kääntämiseen liittyvässä projektissa.

Kurssilla on mukana viisi eri kansallista käännöstiimiä, joista yksi on somba-siawarin kielialueelta. Kieli tunnetaan myös nimellä burum-mindik. Raamatunkäännöstyön siellä aloittivat Kansanlähetyksen lähetit Soini ja Kaija Olkkonen, ja Uusi testamentti julkaistiin käyttöön vuonna 1996.

Raamatunkääntäjät Mila ja Taitus Bauyang sekä Nema Killy tekevät alueella Vanhan testamentin käännöstä ja heidät on kutsuttu mukaan projektiin. He ovat osallistuneet raamatunkäännöstyöhön 1980-luvulta lähtien yhdessä Olkkosten kanssa. He olivat ensiksi mukana lukutaitotyössä, pyhäkoulutyössä sekä opetus- ja evankelioimis-työssä, ja sen jälkeen he tulivat mukaan käännöstyöhön.

Käännöstiimiläiset iloitsevat siitä, että ovat päässeet mukaan projektiin ja saavat tukea työhönsä. He näkevät tärkeäksi, että ihmiset saisivat kokonaisen Raamatun.

Taitus toteaa, että jotain jää puuttumaan, jos heillä ei ole Vanhaa testamenttia. Jos ihmiset saisivat myös Vanhan testamentin, he saisivat paremman kuvan siitä, millainen Jumala on. Vanhasta testamentista saamme nähdä Jumalan rakastavana omiaan, mutta myös sen, että Jumala toteuttaa rangaistuksensa, kääntäjät kertovat.

Nema sanoo, että ihmiset voivat nähdä Vanhasta testamentista, kuinka Jumala on johdattanut israelilaisia ja rakastaa heitä siitäkin huolimatta, että he ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja palvoneet epäjumalia.

Mila, Taitus ja Nema kiittävät suomalaisia esirukouksista ja tuesta vuosikymmenien aikana. He kiittävät siitä, että Kansanlähetys ja suomalaiset ovat tuoneet Jumalan sanan heidän kotiseudulleen, heidän kielelleen. He toteavat, että nyt Jumala puhuu heidän kieltään. Työ on vielä kesken ja rukousta tarvitaan edelleen.

Työssä on monia haasteita ja asioita, jotka hidastavat työtä. Rukousaiheeksi he nostavat, että saisivat voimia ja viisautta työhön.

Lue tarkemmin Sadeharjun perheen työstä Papua-Uudessa-Guineassa Uusi Tie -lehdestä nro 23/2018.

Teksti: Susanna Sarimaa
Kuvat: Sadeharjujen arkisto

Tue Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyötä tämän sivun  lahjoituslinkin kautta. Kiitos mukana olostasi.

Liity Kaisa ja Jukka Sadeharjun lähettäjätiimiin tästä.