Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokous kokoontui lauantaina 8. syyskuuta Ryttylässä. Liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä totesi avauspuheessaan, että järjestö on keskellä merkittävää

Helsinkiläinen Tuomo Heikkilä on toiminut Kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 ja sitä ennen pitkään varapuheenjohtajana. Kuva: Mikael Halleen

Tuomo Heikkilä jatkaa liittohallituksen puheenjohtajana

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokous kokoontui lauantaina 8. syyskuuta Ryttylässä. Liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä totesi avauspuheessaan, että järjestö on keskellä merkittävää muutosprosessia. Organisaatiouudistuksen lisäksi on uusittu kirjanpito ja siihen liittyvä raportointi, budjetointi, kontaktienhallintajärjestelmä ja it-järjestelmä.
– Pietarin ensimmäisen kirjeen neljännessä luvussa on kirjoitettu seurakunnalle, joka elää työn helteessä ja ulkopuolelta kohdistuvan paineen alla. Kun Pietari kehottaa seurakuntaa hengelliseen kilvoitukseen, hän tässä erityisesti kehottaa palvelijan asenteeseen. Tämä on hyvä ohje meille kaikille juuri nyt. Palvelkaa toisianne. Palvelkaa saamallanne armolahjalla. Siten olette hyviä hallinnoijia, Heikkilä sanoi.

Liittokokous valitsi  liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Erovuorossa ovat Anssi Grekula Lapin piiristä, Regina Leppänen Päijät-Hämeen piiristä sekä Tuula Vainio-Syrjälä Varsinais-Suomen piiristä. Grekula ei ollut enää ehdokkaana. Äänestyksessä Regina Leppänen (97 ääntä) ja Tuula Vainio-Syrjälä (83 ääntä) tulivat uudelleen valituiksi. Suurimman äänimäärän sai Mattias Kaitainen Helsingistä (113 ääntä). Hän on tammikuussa 2019 aloittavan liittohallituksen nuorin jäsen.

Kokous valitsi myös liittohallituksen puheenjohtajan vuodelle 2019. Liittokokouksen asettama vaalivaliokunta esitti valittavaksi Regina Leppästä. Kokouksessa esitettiin myös istuvan puheenjohtajan Tuomo Heikkilän jatkoa. Molemmat saivat kannatuspuheenvuoroja. Äänestyksen tuloksena liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin Tuomo Heikkilä äänin 82–49.

Ennen äänestystä liittohallituksen puheenjohtajasta Regina Leppänen ja Tuomo Heikkilä vastasivat kokousväen kysymyksiin. Kuva: Mikael Halleen

Liittokokous hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen, vahvisti kertomusvuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

Kokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019. Keskusteltaessa tulevan vuoden talousarviokehyksestä esitettiin, että talousarvioon lisätään rippikouluteologin palkkaaminen. Äänestyksessä esitys ei kuitenkaan saanut riittävästi kannatusta.

Liittokokous hyväksyi liittohallituksen esittämän talousarviokehyksen vuodelle 2019. Se kuitenkin edellyttää, että liittohallitus valmistelee vuoden 2019 talousarvion niin, että toiminnallinen tulos ennen rahoitus- ja sijoitustuottoja, huomioiden myös investointikulut, on positiivinen. Säästötarve on siten (tuotto-kulujäämä 415 912 euroa + investointikulut 126 000 euroa) yhteensä 541 912 euroa.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen uusiksi kannatusjäseniksi hyväksyttiin Juuan seurakunta ja Nastolan seurakunta. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudeksi 2019 valittiin Kari Lydman (KHT) ja Reijo Korpela (KHT) ja varatilintarkastajiksi Matti Jyrkkiö (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT).